Billedet på sidehoved

S-Klassen

10. - 11. S er for dig, der tidligere har gået i specialklasse og har brug for at forberede dig på, hvad du skal efter folkeskolen. 

Vejledning

Du vil gennem hele året få individuel vejledning, så du bliver bedst mulig forberedt på uddannelse og job efter skolen.

Brobygning/praktik

Der bliver arrangeret forskellige fælles kurser på handelsskoler og tekniske skoler samt produktionsskoler. Der er også mulighed for at få individuel praktik inden for netop det område, som du synes er spændende, eller mange områder, hvis du er usikker på, hvad du vil.

Mad

Du laver og spiser morgenmad og frokost hver dag

Tid

Mandag 8:30 - 15:00

Tirsdag - fredag til 8:30 - 14:00

Sted

Albertslund UngeCenter.

Du får hver uge 30 lektioner, hvor du har følgende fag:

 6 timers dansk

 3 timers matematik

 2 timers sprog

 2 timers idræt

 1 times kristendom

Værksted

Hver eftermiddag skal du lave forskellige ting som fx. tage PC-kørekort, lappe cykel, læse køreplaner og brugsanvisninger - kort sagt lære at klare dig selv.

Projekt

Hver onsdag er der projektdag. Her skal vi lave film/foto -arbejde med træ - på ture ud af huset - tale uddannelse og job - lære alt om samarbejde og det at være borger i Danmark.

Arrangementer

Udover hverdagen er der også dage eller uger, hvor vi laver noget helt andet. Sommetider med hele UngeCenteret, sommertider bare i 10. - 11. S. Vi skal på lejrtur, være med til at arrangerer UngeCenterets festival/musical, og mange andre sjove og udfordrende ting.

 

Kontakt UngeCenteret hvis du ønsker at vide mere om 10. - 11. Specialklasse på Albertslund UngeCenter