Billedet på sidehoved

Orientering; tilfælde af Tuberkulose på skole i Albertslund

Der er konstateret tuberkulose hos en elev, der går på Egelundskolen og har et par fag på Albertslund Ungecenter. Det drejer sig om Færdighedsregning om mandagen kl. 16-18.15, og tysk om tirsdagen kl. 16-18.15. Eleverne og deres forældre vil høre nærmere.
Den pågældende elev er naturligvis i behandling.

Ifølge embedslægen smitter tuberkulose ikke særligt meget. Forældre til de elever, der ifølge embedslægens vurdering alligevel har været i særlig smittefare, er blevet orienteret – og eleverne er blevet tilbudt at blive undersøgt for tuberkulose. Det drejer sig om elevens klassekammerater.

Har man spørgsmål af generel karakter, er man velkommen til at kontakte skolederen. Er man bekymret for sit barn bedes man tage kontakt til egen læge.

Det er muligt at læse mere om tuberkulose på Sundhedsstyrelsens hjemmeside; https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/tuberkulose